Resultaatgericht samenwerken

met hulp van RGS+ software

Wonen zonder onverwachte kosten | Mulder Vastgoedonderhoud

Mulder Vastgoedonderhoud staat voor resultaatgericht samenwerken. Om zo effectief mogelijk te kunnen samenwerken, gebruiken we RGS+-software. RGS+ is een cloudapplicatie die zowel opdrachtgevers als onderhoudspartners realtime overzicht geeft over beheren van het vastgoed en het organiseren van het onderhoud daarvan.

RGS+ biedt veel functies om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer soepel te laten verlopen.

Dat klinkt allemaal heel moeilijk, maar in de praktijk komt het erop neer dat alle partijen die zich met het onderhoud van bepaald vastgoed bezighouden, op een gemakkelijke manier de stand van zaken kunnen inzien van dat onderhoud. En dat ze er gemakkelijk met elkaar over kunnen communiceren. Wij van Mulder Vastgoedonderhoud houden van gemak, dus RGS+ is voor ons ideaal – vooral als we samenwerken met grote opdrachtgevers en veel partners.

Anouk:

‘RGS+-software stelt opdrachtgevers in staat om verschillende onderhoudspartners te verbinden aan het vastgoed op basis van prijs én kwaliteitsafspraken.

U heeft een optimaal overzicht over het beheer, en de bedrijven die voor u werken krijgen de uitdaging om gezamenlijk tot de beste onderhoudsoplossing te komen die binnen uw budget past.’

Meer weten of een afspraak maken?

Telefoon: 0546-87 15 25
E-mail: info@muldervgo.nl

mvgo-anouk
MVGOheader-bus

Wanneer is RGS+ voor u geschikt?
Wanneer u gaat voor resultaatgericht samenwerken!

 • Als u strategie maakt van uw vastgoed;
 • Als u als opdrachtgever de regie wilt voeren;
 • Als u als opdrachtgever duidelijke processtappen voor het onderhoud voor ogen heeft;
 • Als het u gaat om de inhoud, oftewel het resultaat van het werk;
 • Als u de prestaties van onderhoudsbedrijven wilt kunnen meten (kpi’s inzichtelijk maken);
 • Als u risico’s wilt vastleggen, (kwaliteits)inspecties wilt uitvoeren en centraal documenteren en analyseren;
 • Als u afspraken uniform en centraal wilt vastleggen voor ieder object afzonderlijk.

Wanneer u afspraken beheersbaar wilt hebben en de communicatie tussen de verschillende partijen wilt bevorderen én onderhoudsbedrijven wilt uitdagen om hun werk te verbeteren (door bijvoorbeeld te innoveren), is RGS+ een ideale tool.

Waarom kiezen voor de software van RGS+?

RGS+ biedt veel functies om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (in dit geval bedrijven die vastgoedonderhoud verrichten) soepel te laten verlopen. U vindt alles over RGS+ op de eigen website van de tool, maar we willen er een paar functies uitlichten:

 • Checklist.
  Concrete onderhoudsvragen staan in beeld en worden afgevinkt als ze zijn verricht;
 • Contract.
  De samenwerking legt u concreet vast en borgt u per bedrijf contractueel. Zo kunnen onderhoudsbedrijven zich onafhankelijk van elkaar op ieder moment aansluiten bij de samenwerking.
 • Centraal.
  Alle aanwezig data en bestanden worden opgeslagen bij de overige gegevens over het object. Zo krijgt en houdt iedereen de beschikking over de meest actuele gegevens.
 • Concreet.
  Foto’s en omschrijvingen maken eventuele technische gebreken en de omvang ervan duidelijk. Bovendien vertaalt de software dit automatisch conform de norm voor conditiemeting voor gebouwen (NEN 2767), dat het niet alleen concreet maakt, maar ook uniform.
 • Benoeming invloedsfactoren.
  Dit zijn risico’s die invloed hebben op de onderhoudscyclus van een gebouw en de benodigde maatregelen hiertegen of -voor;
 • Gebouwscore.
  Ieder gebouw krijgt een eigen score, die voortkomt uit de inspectie. Toetsing gebeurt aan de hand van de kwaliteitsafspraken, omgerekend naar NEN 2767-scores. Deze inspectie kan in het veld gebeuren op een tablet. Dit bespaart heel veel tijd en dus kosten;
 • Onderhoudsscenario (mjop).
  Dit onderhoudsscenario per gebouw is eenvoudig te berekenen met standaard prijzenboeken en eventueel vrije invoerregels. Ook kunt u of het onderhoudsbedrijf een motivatie invoeren over onderhoudskeuzes en al de gebouwscore verandert, kunt u alles gemakkelijk bijstellen.
  Met hulp van grafieken kunt u onderhoudsscenario’s vergelijken en een onderbouwing en aanbevelingen zijn ook eenvoudig in te voeren;
 • Opdrachtfase.
  RGS+ gaat verder waar andere programma’s stoppen. Ook in de opdrachtfase kunt u het optimaal inzetten, door het gekozen onderhoudsscenario en de overeenkomst vast te leggen.
   

Uitgebreide informatie over RGS+ kunt u op de speciale website vinden.