Copyright

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Mulder Vastgoedonderhoud B.V. en het logo van Mulder Vastgoedonderhoud B.V., waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Mulder Vastgoedonderhoud B.V.. Mulder Vastgoedonderhoud B.V. behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Mulder Vastgoedonderhoud B.V. en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mulder Vastgoedonderhoud B.V. is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Mulder Vastgoedonderhoud B.V. heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Mulder Vastgoedonderhoud B.V., sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Mulder Vastgoedonderhoud B.V. heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.